O polskiej elektronice

Jako suplement do historii Telczy, polecamy obejrzeć niżej zamieszczony reportaż filmowy traktujący o upadku Unitry Telpod w Krakowie. Jest to ważny reportaż, ponieważ system pogrążania w długach polskich firm elektronicznych wprowadzony przez ówczesne rządy, niezabezpieczenia polskich interesów gospodarczych a przez to utrata miejsc pracy, produkcji przemysłowej, niweczenie zaplecza badawczo-rozwojowego, był rozpostarty na cały kraj. W konsekwencji doprowadził on także do upadku Telczy.