Pomiary natężenia pola elektrycznego w zakresach radiowych w Czaplinku i okolicach.

W związku z planowanym przez rząd, znaczącym podniesieniem norm dopuszczalnych wartości natężeń pola elektromagnetycznego, przeprowadzono pierwsze kontrolne pomiary ich wartości w Czaplinku i jego okolicach. W dalszych okresach, planowane są kolejne badania porównawcze – stały monitoring natężenia pola elektromagnetycznego.

Planowane przez rząd zmiany, wprowadzają 100 razy wyższą dopuszczalną wartość gęstości mocy w zakresie częstotliwości radiowych od 300 MHz do 300 GHz. W świetle obecnych badań na temat szkodliwości takich wartości promieniowania, można mieć uzasadnione obawy, że stałe przebywanie w polu EM o takim natężeniu, negatywnie wpłynie na zdrowie ludzi.

Poniżej prezentujemy mapkę z zaznaczonymi miejscami pomiarów i wartościami zmierzonych pól elektrycznych. Prezentowane są wartości uśrednione w zakresie 50 MHz – 3,5 GHz.

Pomiary wykonano 7 grudnia 2019 roku, pomiędzy godziną 12 a 13, w miejscowościach: Czaplinek – przy targowisku miejskim; Pławno – przystanek PKS; Siemczyno – skrzyżowanie z drogą w kierunku Głęboczka.

Wartości zmierzone zostały uśrednione i wynoszą:
1. Czaplinek – 0,750 V/m
2. Pławno – 0,0077 V/m
3. Siemczyno – 0,250 V/m

Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w środowisku są wyrażone poprzez wartość skuteczną natężenia składowej elektrycznej pola E wyrażoną w [V/m] oraz gęstość mocy S wyrażaną w [W/m2], i zależnie od zakresu częstotliwości radiowych wynoszą ( w Polsce ):

• w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz: E = 7 V/m,
• w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz: E = 7 V/m lub S = 0,1 W/m2
* źródło – Biała księga https://www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega1

Jak widać natężenie pola elektrycznego w tych miejscach z zapasem spełnia polskie normy w tym zakresie częstotliwości ( szczególnie niskie jest w Pławnie ). Jednak będziemy nadal stale monitorować jego wartość, tak aby szybko wykryć ewentualne podniesienie mocy w.cz. nadajników należących do operatorów telefonii komórkowej.

Należy w tym miejscu dodać słowo komentarza. Otóż, rząd w “Przewodniku po 5G”, podpiera się cytatem z raportu Instytutu Łączności:

W ciągu najbliższych 2-3 lat obecna konfiguracja sieci nie będzie w stanie obsłużyć prognozowanego ruchu. Na wsiach pojemność istniejących sieci wyczerpie się już w 2019 roku! Jedynym sposobem osiągnięcia wymaganej pojemności sieci jest zwiększenie (podwojenie) liczby stacji bazowych i dodanie nowych zasobów częstotliwości (pasma 700 MHz, 3,6 GHz, 26 GHz). – raport Instytutu Łączności dla PIIT.

Argumentacja ta jest zupełnie niesłuszna, bowiem nie jest to jedyny sposób na odciążenie sieci 4g! Druga sprawa to to, że wraz z rozwojem poziomu zaawansowania technicznego-technologicznego, powinno iść coraz większe bezpieczeństwo ludności, a z siecią 5G wiąże się wciąż wiele pytań, właśnie o jej bezpieczeństwo.

Tymczasem próbuje się nam wmówić, że za 2-3 lata, obecna sieć nie będzie w stanie obsłużyć PROGNOZOWANEGO ruchu ( zauważmy asekuracyjny zwrot ), w związku z tym, należy wybudować więcej stacji bazowych ( w tym 5G? ), i społeczeństwu łatwiej ( z psychologicznego punktu widzenia ) będzie przyjąć, że wdrożenie 5G jest niezbędnie konieczne.

Otóż nie jest. Jest bowiem technika, która jest, uwaga, zupełnie bezpieczna! Światłowody, bo o nich mowa, maja same zalety i praktycznie zero wad. Oferują największą szybkość przesyłania danych, największą gęstość “upakowania” informacji oraz najmniejsze opóźnienia przesyłanego sygnału. Użycie światłowodów w architekturze telekomunikacyjnej może kolosalnie odciążyć sieć mobilnej telekomunikacji GSM, 3G, 4G. Na dodatek, każda sieć radiowa, w tym 5G będzie i tak korzystała ze światłowodowej sieci szkieletowej – bez niej nie będzie w stanie przesłać dużych ilości danych.

Dlaczego więc nie mówi się o rozwoju i nie wspiera rozwoju BEZPIECZNEJ dla organizmu człowieka sieci światłowodowej tak, jak wspiera się rozwój sieci radiowej 5G? Komu i dlaczego zależy na tak drakońskim wzroście mocy wiązek radiowych, ( które nawiasem mówiąc będą ściśle podążały za użytkownikiem, będą w niego jakby wycelowane i każdemu użytkownikowi można będzie selektywnie przysyłać inną informację z inną, regulowana przez nadajnik mocą)?

Mam nadzieję, że odpowiedzi na te i inne pytania, prędzej czy później ujrzą światło dzienne.

Stosowanie światłowodów jako głównych i powszechnych linii teletransmisyjnych w architekturze telekomunikacyjnej może kolosalnie odciążyć sieć mobilnej telekomunikacji GSM, 3G, 4G.

Czas przestawić myślenie i zmienić organizację społeczeństw, z nastawionych przede wszystkim na zysk, na nastawione przede wszystkim na dobro człowieka.

Mimo, że linie światłowodowe nie są ( pozornie ) najtańszymi liniami telekomunikacyjnymi, nie ma innej drogi, jeżeli nie chcemy utonąć w smogu elektromagnetycznym.

———————————————–

Link to sejmowej strony prac legislacyjnych nad 5G: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641411#12641411

———————————————–

Biała księga 5G: https://www.gov.pl/web/5g/biala-ksiega1

———————————————–

Uwarunkowania-ekspozycji-ludnosci-na-pole-elektromagnetyczne http://medpr.imp.lodz.pl/Uwarunkowania-ekspozycji-ludnosci-na-pole-elektromagnetyczne-zwiazane-z-uzytkowaniem,114070,0,1.html?fbclid=IwAR3A1Rih0EhhwJJTO1_9hdYLISVFccD7RgNpc9SWtV1BtTK4uld4Zs3zLFw

———————————————–

Strona stop 5G: http://stop5g.com.pl

———————————————–