Kolejne pomiary natężeń pola elektrycznego, tym razem w Połczynie Zdroju, Starym Drawsku i Drahimku.

Dziś wykonano kolejne pomiary natężeń pola elektrycznego, tym razem w Połczynie Zdroju, Starym Drawsku i Drahimku. Nie zaobserwowano przekroczenia obowiązujących norm, jednak będą nadal prowadzone badania porównawcze i stała obserwacja pól EM w wybranych miejscach.

Pomiar wykonany dn. 18.12.2019 r. na zewnątrz budynków. Temperatura powietrza 7 st. C. Brak opadu. Pomiar wykonano na wysokości 1.5 m nad poziomem gruntu, w zakresie częstotliwości 50 MHz – 3,5 GHz.
Lewy narożnik prostokąta z wartością pola elektrycznego oznacza miejsce wykonania pomiaru.

Normy:

Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego w środowisku są wyrażone poprzez wartość skuteczną natężenia składowej elektrycznej pola E wyrażoną w [V/m] oraz gęstość mocy S wyrażaną w [W/m2], i zależnie od zakresu częstotliwości radiowych wynoszą ( w Polsce ):

• w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz: E = 7 V/m,
• w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz: E = 7 V/m lub S = 0,1 W/m2

Natężenie pola elektrycznego w Drahimku : 0,073 V/m;

Natężenie pola elektrycznego w Starym Drawsku: 0,003 V/m;