Historia polskiej elektroniki

W 2015 roku nakładem Oficyny Wydawniczej MAJAX PI ukazała się monografia “ZARYS HISTORII ELEKTRONIKI W POLSCE”. Jest to praca zbiorowa wielu polskich naukowców oraz byłych managerów polskiej elektroniki.
Partnerami monografii byli: PIT-RADWAR S.A., Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.
Jak pisze we wstępie Przewodniczący kolegium Redakcyjnego mgr inż. Mieczysław Frącki:
“Geneza pomysłu wydania niniejszej publikacji była próba ocalenia od zapomnienia rozwoju przemysłu elektronicznego w Polsce, przypadającego zwłaszcza na lata 70. i 80. ubiegłego stulecia. W tych latach miał miejsce burzliwy okres rozwoju elektroniki w naszym kraju, głównie w zakresie bazy materiałowej dla tego przemysłu…
Kolegium redakcyjne wyraża wielkie uznanie i szacunek dla wszystkich, którzy w ciągu minionych lat przyczynili się do rozwoju elektroniki w Polsce…”

W książce jest też rozdział współautorstwa Stanisława Gądka, który przez kilka lat był dyrektorem Nukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników, a w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku przez kilka lat kierował w Warszawie biurem handlowym TELCZY.

Dopiero czytając tę książkę zdałem sobie sprawę jak dynamicznie rozwijała się polska elektronika i jakie miała piękne perspektywy. Bezmyślnie niszczono ją, chyba bezpowrotnie bo jak powiedział Heraklit z Efezu: “Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”.

Książkę można zamówić w wydawnictwie: MAJAX PI Oficyna Wydawnicza ul. Traktowa 9
05-503 Mieszkowo. e-mail: majac.pi@wp.pl

Wiesław Krzywicki